“Бид хөгжлийн эзэд” аяны зохион байгуулагчид Монгол орон даяар  явж,  90  орчим  иргэдийн  шилдэг  туршлагыг  судлан сурвалжилсан  билээ.  Эдгээрээс  40  шинэ  санаа,  бүтээлч санаачилга, шилдэг туршлагыг сонгон “ХӨДӨЛ, тэгвэл мөр МӨР гарна” хэмээх номыг бүтээсэн юм.

Дэлгэрэнгүй...

“10 төгрөгийн хүч” аяныг дөрвөн сарын хугацаанд үндсэн хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн билээ. “Хүүхдийн орчинг ногоон ирээдүй болгоё” уриан дор зохион байгуулсан аяны эхний шат 5-р сарын 7-оос  6-р сарын 10-ны хооронд зохион байгуулагдсан бөгөөд

Дэлгэрэнгүй...

ДЭИН-ын  хүрээнд  зохион  байгуулж  буй  “Бид  хөгжлийн эзэд”  аяны  “Хөгжлийн  гарцыг  тодорхойлох  гавьяатнууд” анхдугаар чуулга уулзалт 2011 оны 8-р сарын 8-11-ний өдрүүдэд Төв  аймгийн  Батсүмбэр  сумын  “Мөрөөдөл”  зусланд  болсон юм. Энэхүү  чуулга уулзалтанд өөрсдийн оюун ухаан, идэвх санаачилгаараа олон шинэлэг, бүтээлч зүйлийг хийж, Монгол Улсын 19 аймаг, 6 дүүргээс шалгарсан 25 оролцогч оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй...